Detta påverkar hur lönsamma dina solceller i Stockholm blir

I de allra flesta fall är solceller i Stockholm en lönsam affär. Har man tillgång till riktigt stora takytor kan man till och med leverera el till elbolaget. 

Solceller kan vara en lönsam affär för både villaägare, bostadsrättsföreningar, lantbrukare och företag. Ju större takytor man har desto mer el kan man producera. Lantbrukare och företag kan ofta få en avkastning på hela tio procent per år. Men den stora vinsten ligger i att de slipper köpa el. Detta då de är verksamheter som behöver en hel del el för att gå runt.

Men producerar man mycket el kan man också tjäna pengar på att sälja överskottselen och ju större anläggning man sätter upp desto lönsammare blir det. Ofta får man också ett mycket bättre pris när man köper många solceller. Man brukar säga att gränsen för när det inte lönar sig går vid en anläggning som är mindre än tre kilowatt. 

Som företagare kan man inte få bidrag för att installera solceller men man har möjligheten att dra av momsen när man behöver köpa el. För privatpersoner som väljer att installera solceller på villataket finns det däremot ett grönt skatteavdrag. 

Bäst med totalentreprenad när man ska installera solceller

Det är även andra saker än anläggningens storlek som påverkar lönsamheten, som exempelvis taklutningen och kvaliteten på solcellerna men även installationen. Solceller av bra kvalitet och som har installerats korrekt behöver inget underhåll. Därför ska man vara noga när man väljer solceller och installatör.

Det bästa är att välja en erfaren firma som är experter på solpaneler i Stockholm och som erbjuder totalentreprenad. Då beräknar de anläggningens storlek och ser till att den installeras korrekt. Att använda sig av totalentreprenad blir vanligtvis billigare. En annan fördel är att man också vet vem som är ansvarig och slipper företag som skyller ifrån sig på varandra. 

Det kan ändå vara bra att låta en oberoende besiktningsman kontrollera anläggningen och installationen när den är klar. Det är förvisso en kostnad man själv får stå för men det är en billig försäkring. Särskilt som en felaktig installation kan resultera i att det börjar brinna.