Att anlita advokat

Ibland hamnar man i situationer där man måste ta hjälp av en advokat. Inte sällan kan dessa situationer också få stor betydelse för framtiden. Det är därför viktigt att anlita rätt advokat.

Advokaten som man väljer att anlita ska vara kunnig och ha stor erfarenhet inom det rättsområde som man behöver hjälp med. Behöver man ett arbetstillstånd eller uppehållstillstånd ska advokaten vara specialiserad inom migrationsrätt. Eller rör det en vårdnadstvist behöver advokaten ha stor kunskap inom familjerätt etc.

Juridik är ett stort och omfattande område och det är omöjligt för en advokat att kunna sätta sig in i alla områden. Det är därför som de flesta advokater är specialiserade på ett eller två områden. Fast det finns advokater som åtar sig alla möjliga rättsfall, men dem ska man helst undvika.

Viktigt att man känner förtroende för advokaten

På de olika advokatbyråernas hemsidor brukar man kunna se deras olika specialiteter och även hitta information om deras olika advokater. Den första konsultationen hos advokaten brukar inte kosta någonting och man får då beskriva sitt fall och det man behöver hjälp med. Det kan vara bra att då också passa på att ställa frågor till advokaten och se det lite som en jobbintervju. Detta eftersom det också är viktigt att man känner förtroende för den advokat som man väljer att anlita, och gör man inte det ska man genast byta.

Har man en hemförsäkring brukar där också finnas ett rättsskydd som täcker den största delen av advokatkostnaden. Men i vissa fall kan också staten gå in och betala advokatkostnaden. Läs mer om advokater på denna hemsida: salmipartners.se