Vad ska man tänka på vid renovering av fasad?

Det finns mycket man behöver ta i beaktning när man skall renovera sin fasad. Vi listar sådant som du behöver tänka på.

Materialet

Vilket material som din fasad är såklart av högsta vikt. Är det sten eller puts behövs andra verktyg än vid trä. Du kan också välja att byta material i viss mån.

Är din fasad i trä så behöver den målas med jämna mellanrum. Man skall måla en träfasad med cirka 10-15 års mellanrum för att den skall hålla sig någorlunda fin. Ibland kan fasaden behöva tvättas någon gång emellan. Det är också vanligt att man behöver byta några av de nedersta plankorna då det droppar från dem vilket göra att de ruttnar.

En fasad som är putsad behöver renoveras ungefär vart 40 år men då kan det vara aktuellt med en större renovering där man knackar ner en viss del av putsen och lägger på ny.

Tegel och stenfasader behöver nästan aldrig renoveras, de kan hålla 70-90 år utan speciellt mycket underhåll. Man kan dock behöva bättra på murbruket mellan stenarna.

Entreprenören

När du skall renovera fasad i Stockholm är det viktigt att du gör ett ordentligt förarbete innan du anlitar en entreprenör för jobbet. Att renovera en fasad kräver ofta att man sätter upp en ställning där de som utför jobbet behöver stå och klättra. Vid arbete på hög höjd krävs viss utbildning och särskilda säkerhetsåtgärder.

Dessutom är det bra att veta exakt vad som ingår när du anlitar en entreprenör eftersom alla inte inkluderar hyrning av ställning och montering av den.

Behöver något annat göras?

När du ändå är igång och renoverar fasaden kan det vara bra att samköra den renoveringen med annat som kan behöver göras. Kanske behöver du dra om stuprännorna eller byta fönster?